Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่4/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่4/2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 ( อาคารหลังใหม่ ) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP