Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่1/2560  ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น1 

โดยมีนายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

TOP