Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP