Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร ( 772 ) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( หลังใหม่ )โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP