Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดังนี้

1. ศูนย์เรียนเพื่อนใจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลแม่ระกา (วัดแม่ระกา) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP