Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวอังสุมารินทร์ พูลแสง พนักงานพิมพ์ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP