Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบประกาศเกียรติคุณในวันละเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP