Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรเอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561

pll_content_description

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพรรณทิพย์ คงพรามห์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรเอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561” ณ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น สิทธิประโยชน์ ม. 40 การส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดฯให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

TOP