Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายตามเฉลิมฬ์ จันทนาคร พลังงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 ณ  ห้องประชุมธานี 1 ชั้น 2 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในภาครัฐเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP