Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมเขิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาค

pll_content_description

    เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายเกียรติพงษ์แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเขิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์รายภูมิภาค ณ จังหวัดพิษณุโลกณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พาเลช อำเภเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน เป็นประธานในการเปิดการประชุม

TOP