Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาติ

pll_content_description

TOP