Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบการประชุมทางไกลระบบ Zoom

pll_content_description

    เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางกันยารัตน์จันกลิ่น ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบการประชุมทางไกลระบบ Zoom เพื่อขอความเห็นชอบพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

TOP