Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด

pll_content_description

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบการขนส่งและพัสดุภัณฑ์ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ แผนปฏิบัติการ “พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563” ในพื้นที่เขต อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง โดยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

TOP