Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่ายั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA)

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่ายั่งยืนด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4 DNA)” ณ ห้องประชุมคริสตัล 1 โรงแรมเดอะ พาร์ค พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP