Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก (หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก)

pll_content_description

 เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก (ตะกร้า) ณ บ้านวัดตายม หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

TOP