Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จ้างแรงงานซ่อมแซมทาสีวัด กุฏิ กำแพงโบสถ์ กำแพงวัด วัดหนองหม้อแกง )

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม เวลา 12.30น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จ้างแรงงานซ่อมแซมทาสีวัด กุฏิ กำแพงโบสถ์ กำแพงวัด (วัดหนองหม้อแกง) ระหว่างวันที่ 10 – 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านหนองหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP