Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก)

pll_content_description

      เมื่อวันพุธ ที่ 22  มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ บ้านวัดตายม หมู่1  ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP