Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

      เมื่อพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักการทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP