Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ ฝึกทักษะฝีมือการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก ( กระเป๋า ) กลุ่มแรงงานภาคเกษตร ณ บ้านท่าง่าม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีกลุ่มแรงงานภาคเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

TOP