Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

pll_content_description

สถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.
– ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ยกมา 288 ราย รวมสะสม 289 ราย
– ข้อมูลที่พักอาศัยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกรายอำเภอ เป็นอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 ราย
– ผู้ป่วยหายป่วยแล้ว 192 ราย ยังคงรักษาอยู่ 97 ราย
TOP