Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันแบบผิดกฎหมาย จ่ายเพิ่ม 5 เท่า เริ่ม 1 มี.ค. 67

pll_content_description

– ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันแบบผิดกฎหมาย จ่ายเพิ่ม 5 เท่า เริ่ม 1 มี.ค. 67

   ไต้หวันเตือน!!! แรงงานผิดกฎหมายและชาวต่างชาติที่อยู่เลยกำหนดวีซ่าหากหลบหนีหรืออยู่เลยกำหนดไม่เกิน 10 หรือ 91 วันขึ้นไป เดิมเสียค่าปรับ 2,000-10,000 เหรียญไต้หวัน เพิ่มโทษปรับเป็น 10,000-50,000 เหรียญ พร้อมจำกัดการเดินทางเข้าไต้หวันเป็นเวลา 7 ปี ส่วนนายหน้าหรือบริษัทจัดหางานที่จัดให้ชาวต่างชาติทำงานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การยื่นขอวีซ่า ต้องระวางโทษปรับเพิ่มเป็น 200,000-1,000,000 เหรียญไต้หวัน ให้ที่พักพิงแก่ชาวต่างชาติเพื่อทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องเสียค่าปรับ 60,000-300,000 เหรียญ จัดให้ชาวต่างชาติลักลอบเข้าไต้หวัน หรือจัดให้ชาวต่างชาติที่ถูกศาลสั่งห้ามออกนอกประเทศเดินทางออกจากไต้หวัน ต้องระวางโทษจำคุก 1-7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เหรียญไต้หวัน ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ถูกศาลสั่งห้ามออกนอกประเทศปลอมแปลงเอกสารการเดินทางเพื่อเดินทางออกจากไต้หวัน ต้องระวางโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 90,000 เหรียญไต้หวัน

ที่มา : สำนักงานแรงงานไทย ไทเป

 

TOP