Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจปัสสาวะของพนักงานบริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด

pll_content_description

    วันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลกและ นางสาวศุภางค์ บางศรี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทน ศอ.ปส.จ.พล. ร่วมสังเกตการณ์การตรวจปัสสาวะของพนักงานบริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดพิษณุโลก มาตรการป้องกันยาเสพติด จำนวนผู้เข้ารับการปัสสาวะทั้งสิ้น 590 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด

TOP