ข่าวเด่น

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 387/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรเดช  วลีอิทธิกุล  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 387/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด (กิจกรรมที่ 2) และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

           วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน โครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด (กิจกรรมที่ 2) และกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเลอปาร์ค ตำบลอรัญญิก และวัดสมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ให้แกนนำอา

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 386/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรเดช  วลีอิทธิกุล  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 386/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการตามมาตรการ Extra Re-X-ray โครงการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด 2562

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติการตามมาตรการ Extra Re-X-ray โครงการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด 2562 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา (โรงแรมเลอปาร์ค ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก) จำนวน 9 ราย ไม่พบผู้ใช้สารเสพติดแต่อย่างใด

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 385/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562

    วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน”

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปเปิดและจัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สลับกันไปดำเนินการสัปดาห์ละ 1 หน่วย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ของสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 15 คน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 384/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 384/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สัสังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content