ข่าวเด่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรม

       เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ที่ปฏิบัติหน้าที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 421/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 421/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 420/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 420/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 419/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 419/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 418/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 418/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 417/2562 ผ่านระบบ Video Conference

       เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 417/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมุ่งมั่น มีคุณธรรมและได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

   เมื่อวันทีี 26 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการป้องปัญหายาเสพติด โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและนายยุทธนาเกตุตรง ปฏิบัติงานด้านความมุ่งมั่น มีคุณธรรม ในการทำงานจนได้รับการคัดเลือกรับประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 416/2562 ผ่านระบบ Video Conference

 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 416/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน

      วันที่ 22-24 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน และนางเรียม  เพ่งมิ่ง  อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณทิตแรงงานดีเด่น

     วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน และนางเรียม  เพ่งมิ่ง  อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณทิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมปอพิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกีย

ภาพข่าว: 
Syndicate content