สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

      เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ วัดจุฬามณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

      เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 362/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 362/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562

      เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ ถนนสนามบิน  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 361/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 361/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 360/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 360/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งานหมอยา@สองแคว : Herbs For Health Innovation 2019"

      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "งานหมอยา@สองแคว : Herbs For Health Innovation 2019" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนาวสรงชล  เกิดทองคำ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 28 คน ไม่พบการกระทำผิดทางด้านแรงงานแต่อย่างใด

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE

      เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปี 1 ประจำปี 2562 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของเครือข่าย ณ หอประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 
Syndicate content