สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 และการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 โดยการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 ในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นการฝึกการปฏิบัติการตามขั้นตอนระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องมีการระดมทรัพยากรจากทั้ง กองทัพ ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 364/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 364/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติตำนานสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”

      เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ “เทิดพระเกียรติตำนานสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” “สองแควทวิสาขะแผ่นดินอารยะแห่งพระบรมไตรโลกนาถ” ณ พระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562”

     เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 363/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 363/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562

       เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อน หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ภาคเหนือ)

     เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อน หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมแกรนด์  ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายอิสระพงษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562

      เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content