สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563

      เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 และเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมวางแผนปฏิบัติการและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจติดตาม กรณีแรงงานต่างด้าวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า

   วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนปฏิบัติการและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจติดตาม กรณีแรงงานต่างด้าวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้า ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 ราย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 415/2562 ผ่านระบบ Video Conference

        เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 415/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดงานโครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก (กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว "วิถีชุมชน คนพิษณุโลก"

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก (กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว "วิถีชุมชน คนพิษณุโลก" โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมงานดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก บูรณาการกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

      เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ตามโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีเสริม สาขาการใช้ Apps for works Go Tablet Go Mobile จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันอังคารที่ 11- อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

    วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

      วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล

      วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

     วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม และองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content