สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 375/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 375/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 374/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 374/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

     เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก หัวข้อวิชา "คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์"  ณ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

     เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและพร้อมเข้ารับชมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

      เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 373/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 373/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 372/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 372/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอิสระพษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: 
Syndicate content