รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์แนบ: 

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

                                              รายละเอียดช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรม

       เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ที่ปฏิบัติหน้าที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 421/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 421/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content