รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2553 (มกราคม - มีนาคม 2553)

 

ดาวโหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2553

                          คลิก => http://phitsanulok1.mol.go.th/pdf/12553.pdf 

 

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553          เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพข่าว: 

กิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 8)

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

           สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ และ นส.วิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ.

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  จัดให้มีกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า" ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแบบบูรณาการเป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเวทีบูรณาการคืนข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นส.วิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเวทีบูรณาการคืนข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษาภคม 2553 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 
Syndicate content