สรจ.พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

              สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกตามโครงการก่อสร้าง "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

ร่วมสัมมนาวิชาการ "ปฏิรูปกฎหมายสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" และ มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้ฯ

          แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ปฏิรูปกฎหมายสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" และ "มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....." วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มฯ

         แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด

          แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมามอบเงินพระราชทานฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก

                แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมต้อนรับและปฏิบัติภารกิจ กับนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย) และคณะในการเดินทางมามอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ

                     นางศิรา  สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมที่สำคัญดังนี้
ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

             นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดพิษณุโลก

              นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ

ภาพข่าว: 
Syndicate content