รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2553 (มกราคม - มีนาคม 2553)

 

ดาวโหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2553

                          คลิก => http://phitsanulok1.mol.go.th/pdf/12553.pdf 

 

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553          เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพข่าว: 

กิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 8)

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

           สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ และ นส.วิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ.

ภาพข่าว: 
Syndicate content