จังหวัดพิษณุโลก ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ พ.ศ. 2553 (อำเภอวัดโบสถ์)

              นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2553 "โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น" เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ ฝายน้ำลันหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 102,000 บาท จ้างงานได้ 34 คน
 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2553

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553  นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2553 ภายใต้คำขวัญ "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงของสมาชิกชมรม To Be Number One การมอบรางวัลแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านยาเสพติด ประกาศวาระพื้นที่และกล่าวปฏิญาณไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มอบธงสัญลักษณ์ให้หมู่บ้านที่ประกาศตนเองเป็นพื้นที่สีขาว การ

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน มิถุนายน 2553

นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน มิถุนายน 2553 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานในการแถลงข่าวด้งกล่าวด้วย

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content