หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"

           นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า" เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

      นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ "บ้านรัฐร่ามราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ 8 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธี

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิณุโลก

       นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิณุโลก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวรญาดา โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง 

  

ภาพข่าว: 

เทศกาลการเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลการเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิณุโลก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธิเปิดงานเทศกาลการเกษตรฯ ครั้งนี้ด้วย

 

ภาพข่าว: 

พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดพิษณุโลก

               นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ ห้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 จังหวัดพิษณุโลก  วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาประชาคม และบริเวณลานเวทีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
          ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน 79 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"

            นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

        นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม ประสานแผนประจำอำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content