จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2553

          นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 772 (ชั้น 7) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

          นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดและผู้แทน เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวฯ ดังกล่าวด้วย

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า"

            นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
 

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"

              นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553-2554 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้รักษาราชการแทน และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2553  ณ วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

              เช้าวันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจัดงาน "๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น ๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดและร่วมชมภาพนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสร้างสรรค

ภาพข่าว: 

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"

             เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า หรือสภากาแฟ  ณ ห้องกอบแก้ว ชั้น 2 โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษ

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553

            นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

ภาพข่าว: 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) เดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก

          นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ เดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยในโอกาสนี้ได้เข้าพบปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด ถนนพระลือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ประเภทกิจการเจียระไนเพชรเพื่อการส่งออก และได้เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมวย "ศึกชิงแชมป์เปี้ยนโลก" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้การต้อนร

ภาพข่าว: 
Syndicate content