ประชุมชี้แจงโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

นางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยมีนายอำเภอและผู้แทนจากทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
 

ภาพข่าว: 

ประชุมตัวชี้วัด

นางศิรา  สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ตัวชี้วัดที่ 4 "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริการ" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2552 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552)

ดาวโหลดสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2552   

คลิก => http://phitsanulok1.mol.go.th/pdf/42552.pdf
 

วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553

 

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ สถานประกอบกิจการในจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพข่าว: 

Blank Job

Blank Job

456

This album is currently empty.

วิว

รูปวิว

This album is currently empty.
Syndicate content