รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2553 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553)

 

 

รายละเอียดตามลิงค์ http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/4_2553.pdf 

 

 

 

 

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2553 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553)

ไฟล์แนบ: 

 

 

โครงการถนนวิถีธรรม วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 4)

     เมื่อเช้าวันนี้ (31 มกราคม 2554) เวลา 06.00 น.นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก) ตามโครงการถนนวิถีธรรมวิถีไทย เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 4)ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"

          นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553-2554 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น.

ภาพข่าว: 

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

     นายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ภาพข่าว: 

ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอ

     นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมปรีกษาหารือการส่งเสริมอาชีพ/รายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอ (อ.เมือง,อ.พรหมพิราม,อ.ชาติตระการ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 10.00 -14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ภาพข่าว: 

การแข่งขัน "แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน ๒๐๑๑"

จังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ภายใต้ชื่อการแข่งขัน "แควน้อยบำรุงแดน มาราธอน ๒๐๑๑" ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ กกท.จังหวัดพิษณุโลก 0-5523-1275 หรือ เว็บไซต์ www.saplk.com 

ภาพข่าว: 

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554

     นายปรีชา  เรืองจัทนร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดงานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานพิธีรับมอบอุปกรณ์ KOICA

     นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานพิธีรับมอบอุปกรณ์ KOICA (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี) เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 13.45 น. ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ "ถักจิตทอใจ ด้วยสายใยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"

     นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในโครงการ "ถักจิตทอใจ ด้วยสายใยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 07.30 น. ณ วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีนายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content