สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 385/2562 ผ่านระบบ Video Conference

     เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562

    วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน”

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปเปิดและจัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สลับกันไปดำเนินการสัปดาห์ละ 1 หน่วย

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ป่าชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 4 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีพการทำเหรียญโปรยทาน ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ของสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 15 คน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 384/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 384/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สัสังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

      เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บ้านบึงหัววัง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (นายพีระ  ทองโพธิ์) และผู้ตรวจราชการราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 383/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 383/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  โดยมีเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 
Syndicate content