สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 422/2562 ผ่านระบบ Video Conference

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 422/2560-2562 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการเข้าใช้อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาการเข้าใช้อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล (321) ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

      เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า) โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ในวันและเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว: 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดพิษณุโลก

ไฟล์แนบ: 
Syndicate content