ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิษณุโลก

                          

 
 
ข่าว สรจ. 10/2555                                                                    ประจำเดือนเมษายน 2555
 
 
   จังหวัดพิษณุโลก เปิดบริการพิเศษศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์การให้คำปรึกษากรณีค่าจ้าง 300 บาท กรณีแรงงานต่างด้าว และกรณีหลอกลวงแรงงานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ การเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และการพัฒนาฝีมือแรงงงานเพื่อยกระดับรายได้

นายอุดมชัย รักษาสัตย์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดบริการให้แก่ผู้ที่มีปัญหาข้อสงสัยในประเด็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กรณีแรงงานต่างด้าวและกรณีการหลอกลวงแรงงานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศการเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และการพัฒนาฝีมือแรงงงานเพื่อยกระดับรายได้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์โปร่งใสกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5524-8075-6 ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือปรึกษาโดยตรงในแต่ละกรณี ดังนี้
                   1. กรณีสงสัยในประเด็นค่าจ้าง 300 บาท สอบถามได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-8075-6 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5525-8869 และ 0-55282191
                   2. กรณีแรงงานต่างด้าว และกรณีการหลอกลยวงแรงงานไทยเพื่อไปทำงานต่างประเทศ สอบถาม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5524-6257 และ 0-5528-2381-3
                 3. กรณีบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน สอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5525-8869 และ 0-5528-2191 
                   4. กรณีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ สอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก โทร 0-5529-9270-5
 
-----------------------------------------------------------
แรงงานไทย  "ต้นทาง - ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย
 
ขอบคุณที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก