พิษณุโลก เปิดงาน "เดือนความปลอดภัย" ประจำปี 2554

             Mr.Yukitoshi Ota กรรมการและผู้จัดการโรงงานไทยแอโรว์ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "เดือนความปลอดภัย" ประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 07.45 - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงกิจกรรมบริษัทไทยแอโรว์ จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย...