สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางระกำ

                นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมประชุมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ที่ 23 มิถุนายน 2554  ภาคเช้า (อำเภอวัดโบสถ์ ) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน   และภาคบ่าย  (อำเภอบางระกำ)  ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอบางระกำ มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน ทั้งนี้ได้ชี้แจง/ทบทวนผลการปฎิบัติงาน และแจ้งให้ทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทำงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ ด้วย 

 

                                                                                     
                                                                                 ภาคเช้า ณ อำเภอวัดโบสถ์

ภาคบ่าย ณ อำเภอบางระกำ