สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น ณ ศูนย์การร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

          สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น สาขาประดิษฐ์ของชำร่วยจากดินไทย เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พิษณุโลก โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ (ฟรี) จำนวน 10 คน