หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า"

          นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและกล่าวทักทายหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มาร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 6/2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ในเช้านี้ (22 มิถุนายน 2554) เวลา 07.00 น. ณ ห้องกอบแก้วชั้น 2 โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ