สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอพรหมพิราม

             นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะให้เกียรติเดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมตรวจเยี่ยมแกนนำ/อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ของอำเภอพรหมพิราม มีผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน ในวันอ้งคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และในโอกาสนี้ท่านผู้ตรวจราชการได้ชี้แจงให้อาสาสมัครแรงงานทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทำงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ด้วย