สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล (พื้นที่อำเภอเมือง)

          นายสุชัย ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ของพื้นที่อำเภอเมือง มีผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ชี้แจงให้แกนนำฯ รับทราบถึงการตรวจราชการและบทบาทการทำงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ด้วย