ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) และคณะตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก

         นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอพรหมพิราม ณ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

ภาคเช้า

 

 

 

ภาคบ่าย