สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ

     นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน มีสาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
     1. การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
     2. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
     3. การพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ปี 2554
     4. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
     5. กิจกรรม "เวทีพบปะหารือ กาแฟเช้า"