อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จังหวัดพิษณุโลก

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
khaacchaangkhantam.pdf3.13 MB