พิษณุโลก อบรมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี (FTA)

          นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารแรงงานเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี (FTA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย