แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ครั้งที่ 5/2554

       นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและกล่าวทักทาย พบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 5/2554 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมพบปะหารือดังกล่าวด้วย