สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ

          เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น.  นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ดังนี้
             1.การให้ความร่วมมือดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
             2.การพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
             3.รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น