สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป