สรจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมตาม"โครงการอาสาสมัครแรงงานพัฒนาท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน"

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม "โครงการอาสาสมัครแรงงานพัฒนาท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม 2554 โดยมีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาชนในเขตตำบลบ้านกร่าง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณบึงแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก